De concurrentie onder galafotografen was moordend dit jaar,
maar hier zijn ze dan weer:
de weelweb-kerstbalfoto's!!

Klik op de pagina met foto's die je wilt bekijken