Vanaf de derde wist ik welke vakken belangrijk waren en welke niet.
Wat heeft een mens nu meer nodig dan Latijn, Engels, gym en godsdienst?

naar klas 4
terug naar klas 2