Latinista

DE ONVERMOEIBARE DRILMEESTER vOOR LATIJNSE NAAMVALLEN EN WERKWOORDEN

NLhomeEN

Google Playapp store
Snel beginnen
Opties
Lijsten importeren
Zelf lijsten maken
Kant-en-klare lijsten
Disco (lesmethode)
Geef een bakkie koffie aan ontwikkelaar Mink


uitlegvideo's:
1. Introductievideo: Snel beginnen
2. Naamvallen trainen
3. Werkwoorden trainen
4. Bijvoeglijke naamwoorden trainen

SNEL BEGINNEN:

Latinista start in het Engels. Om over te schakelen naar het Nederlands, druk je rechtsonder op 'Options'...

...en selecteer je NL bij 'UI language' en bij 'Definition language'.

 

Geef met de vinkjes aan wat en hoe je wilt gaan oefenen. Over het algemeen geldt: Vink alleen de hokjes aan waarvan je weet wat de afkorting betekent.

Hieronder een snelle uitleg van de onderdelen uit dit scherm:

1. De naamvallen. Vink aan welke je kent.

2. Uitgebreide opties. Neem om te beginnen de instellingen over zoals ze hiernaast staan aangegeven.

3. Woordsoorten. Geef aan welke je wilt oefenen.

4. Werkwoordsvormen en tijden. 'Act' en 'Ind' wil je altijd aangevinkt laten. Selecteer de rest zodra je weet wat het inhoudt.

Als je klaar bent, klik je helemaal onderaan op 'Terug'.

Druk nu helemaal bovenaan op 'Lijsten selecteren' om een woord of lijst te selecteren om mee te gaan oefenen.

Je komt dan in dit menu terecht. Klik op de naam van de lijst om hem te selecteren (groene balk). Klik nogmaals om hem te deselecteren (grijze balk).

Klik op 'kijk' om de inhoud van de lijst te bekijken.

Klik op 'weg' om de lijst helemaal uit Latinista te verwijderen. De meegeleverde lijsten kunnen niet verwijderd worden.

Je kunt meerdere lijsten tegelijk activeren.

Om te beginnen kun je alle 'basistrainingen' selecteren, daarmee kun je al bijna alle Latijnse vormen oefenen.

Als je klaar bent, klik je op 'Terug'. Nu kan het oefenen beginnen!

Hieronder volgt eerst de uitleg van het oefenen met naamvallen (zelfst. & bijv. naamwoorden). Daarna komen de werkwoorden aan bod.

Selecteer de naamval van de opgave en druk daarna op 'Check antwoord'.

Als jouw keuze juist is:

-wordt de opgave groen en verschijnen het geslacht en de vertaling.

-wordt de gekozen tegel groen en vullen de overige tegels zich met de rest van de naamvallen van de opgave.

Hierna kun je ervoor kiezen om hetzelfde woord in een nieuwe naamval te oefenen of om een heel nieuwe opgave te krijgen.

Als de opgave oranje wordt, betekent dit dat je antwoord nog niet compleet is: je moet nog een naamval selecteren!
Zo is-ie goed!

Als je naast de juiste naamvallen ook een verkeerde hebt geselecteerd...

...worden de opgave en de verkeerde keuze rood.

Probeer het nog eens met een nieuw woord of nieuwe naamval!

Let op bij bijvoeglijke naamwoorden:

Hier moet je van alle geslachten de juiste naamvallen selecteren. Druk hiervoor op de knoppen m, f, n.

Zo is-ie helemaal bonus!

Werkwoorden oefen je op een heel andere manier. Je gaat zelf de vertaling van de gegeven persoonsvorm samenstellen met behulp van vier keuzeblokken.

1. persoon, bijna altijd verplicht.

2. hulpwerkwoord 1, vaak nodig.

3. hulpwerkwoord 2, zelden nodig.

4. hoofdwerkwoord, altijd verplicht.

Als de opgave oranje wordt, betekent dit dat je antwoord nog niet compleet is: De groene blokjes zijn correct, de rode niet.

Zo is hij helemaal goed. Je ziet: bij dit voorbeeld heb je helemaal geen hulpwerkwoorden (middelste twee blokken) nodig.

Als je het juiste antwoord hebt gegeven, wordt de opgave groen en verschijnt daaronder de grammaticale beschrijving.

Hier een voorbeeld waarbij alle blokken ingevuld moeten worden.
Hier een zeldzaam voorbeeld waarbij één blok voldoende is om een goed antwoord te geven.

Soms staat in het geel een afkorting onder de opgave. Dit gebeurt als er meerdere juiste antwoorden voor die vorm mogelijk zijn. Geef in zo'n geval de vertaling die past bij de extra gegeven informatie.

mail latinista.app@gmail.com